Název stavby:BD Slušovice
výstavba 8 bytových jednotek
Rok výstavby: 11/2009-11/2011