Název stavby:Bytový dům Kůty, Zlín
dostavba bytového domu s 37.bytovými jednotkami
Rok výstavby: 10/2014 – dosud