Název stavby:CDP Přerov
realizace nové komunikace a zpevněných ploch (parkovací stání) v objektu CDP Přerov
Rok výstavby: 07/2010-11/2010