Název stavby:Domov pro seniory Burešov, p.o. – Zlín
výměna výtahu a prodloužení o 1 stanici DD, vnitřní práce související s úpravou nového výtahu, vnitřní úpravy dle požadavku investora
Rok výstavby: 10/2011-12/2011