Název stavby:Hotel Morava Otrokovice
přístavba nové budovy Hotelu Morava ke stávající ubytovně Morava v Otrokovicích
Rok výstavby: 09/2013-09/2013