Název stavby: Kolumbárium Lesního hřbitova Zlín s oplocením

Rok výstavby: 04/2004-08/2004