Název stavby:Konírna
Ustajovací boxe pro dostihové koně
Rok výstavby: 9-11/2010
Oprava stávajících a výstavba nových ustájovacích boxů pro dostihové koně v areálu závodiště ve Slušovicích.
Zpevněné plochy