Název stavby:LC Vlčková
zemní práce – odkopávky, odvoz a uložení na skládku, nakládání kameniva, hutnění pláně vozovky a jednotlivých konstrukčních vrstev
Rok výstavby: 10/2012-12/2012