Název stavby:MŠ Sluníčko Slušovice
zateplení objektu MŠ Sluníčko
Rok výstavby: 08/2010-10/2010