Název stavby:Odstranění havarijního stavu střešní konstrukce budovy 91 č.p. 5331, Zlín
odstranění havarijního stavu střešní kce budovy včetně likvidace
Rok výstavby: 11/2013-02/2014