Název stavby:Oprava budovy č.79, areál Svit, Zlín
oprava I.-IV. NP, oprava podlah v objektu, opravy stropní konstrukce, malby, opravy sociálního zařízení, výměna okenních výplní objektu
Rok výstavby: 06/2014 – 12/2014