Název stavby:Oprava komunikací v obci Vlčková
oprava místní komunikace
I. Etapa 2.1.2013 – 19.2.2013
II. Etapa 7.10.2013 – 29.11.2013
Rok výstavby: 01/2013-11/2013