Název stavby:Oprava výrobní haly Taš Stappa beton – Zlín
zateplení výrobní haly, nové výplně otvorů, opravy vnějších omítek stávající haly, zemní práce ( příprava pro nové přípojky), plynoinstalace
Rok výstavby: 06/2012-04/2013