Název stavby: Opravy lodžií, Zlín
Opravy lodžií, nátěr budovy – Segment II., druhá etapa
Rok výstavby: 8-11/2010