Název stavby:OÚ Rymice
rekonstrukce místní komunikace
Rok výstavby: 07/2012-08/2013