Název stavby:Přístavba nástavba budovy č. 124 v areálu Svit
Oprava budovy č. 115 v areálu Svit Zlín
Zateplení budovy, oprava zpevněných ploch, oprava střechy
Rok výstavby: 2003-2004, 2006-2007