Název stavby:RD Skalka, Fryšták
novostavba rodinného domu na Skalce ve Fryštáku
Rok výstavby: 05/2014 – dosud