Název stavby:Rekonstrukce a oprava střech ZOO Lešná
tesařské práce na střešní konstrukci objektu „kotul 2“ a tesařské práce na střešní kleci objektu „papoušci Ara“
Rok výstavby: 11/2012-12/2012