Název stavby:Skladová plocha Lověšice
oprava stěny areálu, oprava stříšek stávajícího oplocení, nové betonové oplocení, oprava domku – skladu
Rok výstavby: 05/2013-07/2013