Název stavby:Stavební úpravy domů Dlouhá č.p. 310 a 507 – Zlín
přístavba obchodních prostor, příprava území + asanace
Rok výstavby: 04/2013-05/2014