Název stavby:Stavební úpravy ubytovny Morava – Otrokovice
zateplení objektu, nové výplně otvorů, nové klempířské prvky
Rok výstavby: 07/2012-09/2012