Název stavby: Výstavba BD Novosady Holešov

Výstavba 36 bytových jednotek
Rok výstavby: 2005 – 2006