Opravy Autosalonu MB Zlín

oprava podlahových ploch – sklad ND, dílny,aktivní příjem, oprava maleb, nové malby ve skladu ND a dílny, oprava krytého parkoviště „ Market“
Rok výstavby: 12/2012-05/2013

LC Vlčková

zemní práce – odkopávky, odvoz a uložení na skládku, nakládání kameniva, hutnění pláně vozovky a jednotlivých konstrukčních vrstev
Rok výstavby: 10/2012-12/2012

Hotel Flóra Olomouc

rekonstukce hotelu Flóra Olomouc
I.etapa: přístavba terasy restaurace
II.etapa: modernizace hotelových pokojů a chodeb
III.etapa: přístavba víceúčelového sálu
IV.etapa: wellnes centrum
Rok výstavby: 05/2010-07/2012