LC Vlčková

zemní práce – odkopávky, odvoz a uložení na skládku, nakládání kameniva, hutnění pláně vozovky a jednotlivých konstrukčních vrstev
Rok výstavby: 10/2012-12/2012

Hotel Flóra Olomouc

rekonstukce hotelu Flóra Olomouc
I.etapa: přístavba terasy restaurace
II.etapa: modernizace hotelových pokojů a chodeb
III.etapa: přístavba víceúčelového sálu
IV.etapa: wellnes centrum
Rok výstavby: 05/2010-07/2012

OÚ Rymice

rekonstrukce místní komunikace
Rok výstavby: 07/2012-08/2013

Administrativní budova Ingo – Zlín, Příluky

bourací práce (likvidace předešlé admin.budovy), výstavba nové administrativní budovy v průmyslové zóně Příluky, venkovní úpravy, oplocení, přípojky, odpočinkový objekt pro řidiče, vrátnice, nadstřešení vjezdu
Rok výstavby: 04/2012-12/2012